INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ

PODKASZARKA AKUMULATOROWA

MONTAŻ OSTRZA

WAŻNE!: Przed montażem wyjmij akumulator z urządzenia!

1. Przygotuj miejsce oraz akcesoria do montażu ostrza podkaszarki.
2. Regulacją wyprostuj głowicę silnika.
3. Nałóż osłonę i dopasuj ząbki do rowków.
4. Przykręć osłonę śrubką z zestawu.
5. Załóż podkładkę na wał napędowy.
6. Nałóż ostrze a następnie podkładkę.
7. Załóż docisk talerzowy i nakręć nakrętkę (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).

Aby zablokować przekładnię, należy ustawić otwór podkładki na równi z rowkiem obudowy i pod kątem włożyć śrubokręt do zablokowania.

8. Trzymając śrubokręt w otworze przekładni, dokręć kluczem nasadowym nakrętkę.
9. Załóż akumulator i przetestuj.

PIŁA ŁAŃCUCHOWA AKUMULATOROWA

NACIĄGANIE ŁAŃCUCHA

1. Wyjmij akumulator z urządzenia.
2. Lekko poluzuj nakrętkę kluczem.
3. Przekręć kilka razy pokrętło zgodnie ze wskazówkami zegara.
4. Sprawdź łańcuch czy jest naciągnięty (nie może być za mocno).
5. Dokręć nakrętkę.
6. Załóż akumulator.
7. Naciśnij spust, aby łańcuch się ustawił.
8. Jeżeli łańcuch jest nadal luźny, powtórz powyższe punkty.

DEMONTAŻ ŁAŃCUCHA I PROWADNICY

1. Wyjmij akumulator z urządzenia.
2. Odkręć nakrętkę kluczem.
3. Usuń nakrętkę oraz podkładkę.
4. Przekręć kilka razy pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
5. Pod lekkim kątem zdemontuj pokrywę.
6. Wyjmij prowadnicę z łańcuchem.
7. Wyczyść komorę układu napędowego oraz pokrywę.

MONTAŻ ŁAŃCUCHA I PROWADNICY

1. Wyjmij akumulator z urządzenia.
2. Na płaskiej powierzchni przygotuj łańcuch oraz prowadnicę.
3. Ustaw zęby łańcucha na prowadnicy zgodnie z video.
4. Załóż prowadnicę na śrubę, a łańcuch na zębatce.
5. Ustaw łańcuch, tak aby znajdował się w rowku prowadnicy.
6. Nałóż pod lekkim kątem pokrywę.
7. Jeżeli pokrywa nie dolega równo, ustaw pokrętłem śrubę naciągową.
8. Dodaj podkładkę i nakręć nakrętkę.
9. Naciągnij łańcuch pokrętłem i dokręć nakrętkę.
11. Załóż akumulator i przetestuj.

Koszyk
[WIDGET-WZ]
Scroll to Top